شما از طریق لینک عطیه سادات حسینی تبار در پویش عروسی خوبان شرکت می‌کنید. مبلغ مورد نظر خود را در قسمت زیر وارد کنید.