شما از طریق لینک محمد مهدی حاجی پروانه در پویش عروسی خوبان شرکت می‌کنید. مبلغ مورد نظر خود را در قسمت زیر وارد کنید.